Podmienky používania

Tieto podmienky stanovujú práva, zodpovednosti a povinnosti návštevníkov a používateľov webovej stránky synottipcasino.click. Prosím, prečítajte si tieto podmienky dôkladne, pretože pri používaní našej stránky súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nechcete súhlasiť s týmito podmienkami, nemali by ste používať našu webovú stránku.

Autorstvo a ochranné známky:

Všetky texty, obrázky, logá a iný obsah na tejto webovej stránke sú vlastníctvom domény synottipcasino.click (ďalej iba 'stránka'). Všetky autorské práva sú vyhradené. Je zakázané kopírovať, distribuovať, publikovať alebo inak používať tento obsah bez predchádzajúceho písomného súhlasu stránky.

Zodpovednosť za obsah

Stránka sa snaží zabezpečiť, aby informácie na nej boli aktuálne a presné. Napriek tomu nemôžeme garantovať ich úplnosť a správnosť. Stránka nezodpovedá za akékoľvek straty alebo škody spôsobené dôverou vo vydané informácie. Návštevníci a používatelia nesú plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie na základe informácií získaných na stránke.

Odkazy na tretie strany:

Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy sú určené len pre vaše pohodlie a nemáme nad nimi žiadnu kontrolu. Nezodpovedáme za obsah tretích stránok a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené používaním tretích stránok.

Upozornenia

Stránka sa zaväzuje, že urobí všetko pre zabezpečenie bezchybného a nepretržitého fungovania webu. Napriek tomu nemôžeme zaručiť, že stránka bude vždy dostupná a budú na nej fungovať všetky funkcie bez prerušenia.

Ochrana súkromia:

Stránka rešpektuje vaše súkromie a pri vykonávaní svojich aktivít sa riadi všetkými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Údaje, ktoré nám poskytnete, budeme používať iba v zmysle našej zásady ochrany súkromia.

  • Vaše osobné údaje budú použité iba na účely, ku ktorým nám boli poskytnuté.
  • Neposkytneme vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho súhlasu, okrem prípadov, kedy je to nevyhnutné na plnenie našich povinností.
  • Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo odstránenie, ak sú nesprávne.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky používania môžu byť čas od času aktualizované. Prosím, pravidelne sa s nimi zoznámte, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Pokračovaním v používaní stránky vyjadrujete súhlas s aktuálnymi podmienkami.

Kontaktujte nás:

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa týchto podmienok používania, neváhajte nás kontaktovať na našej adrese email: [email protected].